a Thế nào là dạng thù hình của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon a) Thế nào là dạng t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
a) Thế nào là dạng thù hình của một nguyên tố hóa học, nêu ví dụ minh họa? b) Hãy kể tên các dạng thù hình của C, O, P c) Trong các loại mạng tinh thể thì kim cương, nước đá, KCl, Mg thuộc loại mạng tinh thể nào? Trong các loại mạng tinh thể trên, loại nào dẫn điện ở nhiệt độ thường? Tại sao?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. Những đơn chất khác nhau do cùng 1 nguyên tố hóa học cấu tạo nên gọi là dạng thù hình của nguyên tố đó. b. C: Kim cương, than chì, cacbon vô định hình. O: O2, O3. P: P đỏ, P trắng. c. Kim cương: Tinh thể nguyên tử Nước đá: Tinh thể phân tử KCl: Tinh thể ion Mg: Tinh thể kim loại. Chỉ có tinh thể kim loại dẫn điện ở nhiệt độ thường do trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP