Cho hỗn hợp gồm 6 4 gam Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 6,4 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe vào cốc dựng dung dịch HCl loãng dư. Để tác dụng hết các chất có trong cốc sau phản ứng cần ít nhất bao nhiêu gam NaNO3 là (sản phẩm khử duy nhất là NO)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron: 3nNO = 2nCu + nFe2+ —> nNO = 0,1 Bảo toàn N —> nNaNO3 = 0,1 —> mNaNO3 = 8,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP