Cho 500ml dung dịch gồm hỗn hợp HNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 500ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 500ml dung dịch gồm hỗn hợp HNO3 0,2M và HCl 1M. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch thì chỉ thu dược một sản phẩm duy nhất là khí NO. Khối lượng Cu có thể hòa tan tối đa vào dung dịch là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHNO3 = 0,1 và nHCl = 0,5 3Cu + 8H+ + 2NO3- —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O ………..0,6……..0,1 0,15…..0,4……..0,1 —> mCu = 9,6 gam

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP