Khử m gam một oxit sắt chưa biết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử m gam một oxit s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử m gam một oxit sắt chưa biết bằng CO nóng, dư đến hoàn toàn thu được Fe và khí A. Hòa tan hết lượng Fe trên bằng HCl dư thấy thoát ra 1,68 lit khí H2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn khí A bằng Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa. Xác định CTHH của oxit sắt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = nH2 = 0,075 nO = nCO2 = nCaCO3 = 0,1 —> nFe : nO = 0,075 : 0,1 = 3 : 4 —> Oxit là Fe3O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP