A B X Y đều là hợp chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A, B, X, Y đều là hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A, B, X, Y đều là hợp chất ion. Các ion trong A hay B đều có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 và trong X hay Y đều có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Tổng số hạt cơ bản trong 1 phân tử A hay B đều là 92 và trong 1 phân tử X và Y là 164. Dung dịch A hay X khi cho vào dung dịch Na2CO3 đều cho kết tủa trắng. Xác định Công thức A, B, X, Y.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các ion trong A, B đều có cấu hình 1s2 2s2 2p6 —> Cation tạo bởi nguyên tố đầu chu kỳ 3 và anion tạo bởi nguyên tố cuối chu kỳ 2. Các ion trong A, B đều có cấu hình 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 —> Cation tạo bởi nguyên tố đầu chu kỳ 4 và anion tạo bởi nguyên tố cuối chu kỳ 3. A hay X khi cho vào dung dịch Na2CO3 đều cho kết tủa trắng —> A chứa Mg2+ và X chứa Ca2+ Mg có tổng 36 hạt —> A là MgF2 (F có tổng 28 hạt) Ca có tổng 60 hạt —> X là CaCl2 (Cl có tổng 52 hạt) B là Na2O (Na có 34 hạt và O có 24 hạt) Y là K2S (K có 58 hạt và S có 48 hạt)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP