Hòa tan 13 0625 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 13,0625 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 13,0625 gam hỗn hợp X gồm ROH và RCl (R là kim loại kiềm) vào nước thu được dung dịch A. Điện phân điện cực trơ vách ngăn dung dịch A được 200ml dung dịch B chỉ còn một chất tan và nồng độ 6% (d = 1,05 g/ml). Biết 10ml dung dịch B phản ứng vừa đủ với 5ml dung dịch HCl 2,25M. Xác định kim loại R và khối lượng RCl trong hỗn hợp X.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X chứa RCl (a mol) và ROH (b mol) —> a(R + 35,5) + b(R + 17) = 13,0625 (1) Dung dịch B chứa ROH (a + b mol) mROH = (a + b)(R + 17) = 200.1,05.6% = 12,6 (2) Vì 200 = 10.20 nên: nROH = (a + b)/20 = 0,005.2,25 (3) (2)(3) —> R = 39 (K) (1)(3) —> a = 0,025 và b = 0,2 —> mKCl = 1,8625 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP