Hòa tan hoàn toàn 3 76 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 3,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp gồm S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt Fe (x) và S (y) —> 56x + 32y = 3,76 và 3x + 6y = 0,48.1 —> x = 0,03 và y = 0,065 —> Chất rắn gồm Fe2O3 (0,015) và BaSO4 (0,065) —> m rắn = 17,545

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP