Cho nguyên tố X là một phi kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho nguyên tố X là m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho nguyên tố X là một phi kim. Hợp chất khí với H của X là A và oxit cao nhất của X là B. Tỉ khối của A đối với B là 0,425. a) Xác định nguyên tố X b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của A và B

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Công thức A là XHn. TH1: Nếu X lẻ thì B là X2O8-n dA/B = MA/MB = 0,425 —> MA = 0,425MB ⇔ X + n = 0,425[2X + 16(8 – n)] ⇔ 0,15X + 7,8n = 54,4 Thay n = 1, 2, 3, 4 không có X phù hợp, loại. TH2: Nếu X chắn thì B là XO4-0,5n dA/B = MA/MB = 0,425 —> MA = 0,425MB ⇔ X + n = 0,425[X + 16(4 – 0,5n)] ⇔ 0,575X + 4,4n = 27,2 —> n = 2, X = 32: X là S A là H2S và B là SO3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP