Nguyên tử nguyên tố X có tổng số...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tử nguyên tố ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tử nguyên tố X có tổng số p và n nhỏ hơn 35; có tổng số oxi hoá dương cao nhất và hai lần số oxi hoá thấp nhất là -1. a) Tìm X. b) Xác định vị trí X trong bảng tuần hoàn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số oxi hóa dương cao nhất: x Số oxi hóa âm thấp nhất: -y —> x + y = 8 và x – 2y = -1 —> x = 5 và y = 3 —> X ở nhóm VA Tổng p + n < 35 —> X là N hoặc P

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP