Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 sau khi phản ứng hết thu được dung dịch 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và còn lại 15 gam chất rắn không tan gồm 2 kim loại. Giá trị m là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kim loại dư gồm Fe và Cu —> Fe phản ứng một phần, Cu chưa phản ứng. Bảo toàn electron: 2nFe pư = 3nNO —> nFe pư = 0,75 —> m = 0,75.56 + 15 = 57 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP