Hòa tan hoàn y gam một oxit sắt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn y gam m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn y gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hoà tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được khí SO2 gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi oxit sắt thành Fe (a mol) và O (b mol) TN1 —> 3a = 2b + 2nSO2 —> nSO2 = 1,5a – b (1) TN2 —> 3a = 2nSO2 —> nSO2 = 1,5a (2) nSO2 ở (2) gấp 9 lần nSO2 ở (1) —> 1,5a = 9(1,5a – b) —> 12a = 9b —> a : b = 3 : 4 —> Fe3O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP