Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 30 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 90,4 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 33/7. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 14,15% B. 13% C. 13,4% D. 14,1% huyen712194 trả lời 17.10.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong khí Z: nN2 = 0,05 và nH2 = 0,125 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,5 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,05 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,075 nH+ = 12nN2 + 10nNH4+ + 2nH2 + 2nO trong oxit —> nO trong oxit = 0,05 —> nZnO = 0,05 Đặt a, b là số mol Mg và Al —> mX = 24a + 27b + 0,05.81 + 0,075.180 = 30 ne = 2a + 3b = 0,05.10 + 0,125.2 + 0,05.8 —> a = 0,35 và b = 0,15 —> %Al = 13,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP