Cho m gam một loại quặng photphorit chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam một loại q...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam một loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng là? A. 34,20%. B. 26,83%. C. 42,60%. D. 53,62%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong quặng chứa 0,93m gam Ca3(PO4)2 và 0,07m gam tạp chất. —> nCa3(PO4)2 = 0,93m/310 = 0,003m (mol) —> nP2O5 = 0,003m Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 —> Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 0,003m……….0,006m —> mSuppephotphat đơn = m quặng + mH2SO4 = 1,588m —> Độ dinh dưỡng = 0,003m.142/1,588m = 26,83%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP