Hỗn hợp X gồm hai este no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở và hai amin cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được khí N2, 0,63 mol CO2 và 0,69 mol H2O. Mặt khác m gam X phản ứng vừa đủ với 70 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị lớn nhất của m là A. 12,02. B. 11,74. C. 10,62. D. 12,86.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC = nCO2 = 0,63 nH = 2nH2O = 1,38 nO = 2nKOH = 0,14 Amin có dạng CnH2n+2-2k+xNx —> nAmin = (nH2O – nCO2)/(1 – k + 0,5x) —> nAmin = 0,06 / (1 – k + 0,5x) —> nAmin đạt max khi mẫu số 1 – k + 0,5x đạt min —> k = x = 1 (Do k, x nguyên dương và mẫu số dương) Khi đó nN max = nAmin max = 0,12 —> mX max = mC + mH + mO + mN = 12,86

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP