Hỗn hợp X gồm tripeptit A và tetrapeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm tripep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm tripeptit A và tetrapeptit B đều được cấu tạo bởi Glyxin và Alanin. Thành phần % khối lượng của Nito trong A và B lần lượt là 19,36% và 19,44%. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 36,34 gam hỗn hợp muối. Tỉ lệ mol giữa A và B trong hỗn hợp X là: A. 2 : 3 B. 7 : 3 C. 3 : 2 D. 3 : 7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MA = 14.3/19,36% = 217 —> A là (Gly)(Ala)2 MB = 14.4/19,44% = 288 —> B là (Gly)(Ala)3 Đặt a, b là số mol của A, B —> a + b = 0,1 m muối = 97(a + b) + 111(2a + 3b) = 36,34 —> a = 0,06 & b = 0,04 —> a : b = 3 : 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP