Cho một hỗn hợp hơi gồm metanol và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một hỗn hợp hơi ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một hỗn hợp hơi gồm metanol và etanol dẫn qua ống chứa CuO đun nóng không có không khí. Các sản phẩm khí và hơi sinh ra được dẫn qua một bình chứa riêng rẽ H2SO4 đặc và KOH. Sau thí nghiệm thấy ống đựng CuO giảm 160 gam, bình đựng H2SO4 tăng 108 gam. Khối lượng etanol tham gia phản ứng là? A. 15.333 B. 30,666 C. 61,332 D. 61,223

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
CH3OH + 3CuO —> 3Cu + CO2 + 2H2O x……………..3x……….3x……………….2x C2H5OH + 6CuO —> 6Cu + 2CO2 + 3H2O y………………6y…………6y………………3y m giảm = 80(3x + 6y) + 64(3x + 6y) = 160 nH2O = 2x + 3y = 6 —> x = 2 và y = 2/3 —> mC2H5OH = 30,666

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
-1
CH3OH+ CuO --> HCHo chứ

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP