Cho 10 gam oxit của kim loại M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10 gam oxit của ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10 gam oxit của kim loại M hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33%. Làm lạnh nó thấy có 15,625 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54%. a) Tìm M. b) Tìm công thức hóa học X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MO + H2SO4 —> MSO4 + H2O a…………a……………a —> mMO = a(M + 16) = 10 và mH2SO4 = 98a —> mddH2SO4 = 400a —> mdd muối = mMO + mddH2SO4 = 400a + a(M + 16) —> C%MSO4 = a(M + 96) / [400a + a(M + 16)] = 33,33% —> M = 64: M là Cu —> a = 0,125 và mdd muối = 60 Sau khi làm lạnh thì mdd muối còn lại = 60 – 15,625 = 44,375 —> nCuSO4 còn lại = 44,375.22,54%/160 = 0,0625 —> nCuSO4.xH2O = a – 0,0625 = 0,0625 —> 160 + 18x = 15,625/0,0625 —> x = 5 —> X là CuSO4.5H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP