Cho 3 1 gam glyxin tác dụng vừa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3,1 gam glyxin t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3,1 gam glyxin tác dụng vừa đủ với 1 lượng Na0H, khối lượng muối tạo ra là bao nhiêu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n muối = nGly = 3,1/75 —> mNH2-CH2-COONa = 97.3,1/75 = 4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP