Tìm công thức hóa học của oxit kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tìm công thức hóa họ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tìm công thức hóa học của oxit kim loại M biết: mM : mO = 9 : 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu M hóa trị 1 —> M2O —> 2M/16 = 9/8 —> M = 9: Loại (vì Be không có hóa trị 1) Nếu M hóa trị 2 —> MO —> M/16 = 9/8 —> M = 18: Loại Nếu M hóa trị 3 —> M2O3 —> 2M/48 = 9/8 —> M = 27: M là Al

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP