Hòa tan hết 47 92 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 47,92 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 47,92 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3, Fe(NO3)2 và FeCl2 (trong đó oxi chiếm 22,037% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 1,2 mol HCl loãng thu được dung dịch Y và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với He bằng 11. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 224,6 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Mg có giá trị gần nhất là: A. 16. B. 17. C. 18. D. 19.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c, d là số mol Mg, MgCO3, Fe(NO3)2 và FeCl2 mX = 24a + 84b + 180c + 127d = 47,92 (1) nO(X) = 3b + 6c = 47,92.22,037%/16 = 0,66 (2) Khí Z có M = 44 —> Z gồm CO2 (b mol) và N2O (Tổng 0,12 mol) —> nN2O = 0,12 – b Y + AgNO3 —> NO nên Y có H+ dư, hết NO3-. Bảo toàn N —> nNH4+ = 2c – 2(0,12 – b) = 2b + 2c – 0,24 nH+ tổng = 1,2 = 10(2b + 2c – 0,24) + 10(0,12 – b) + 0,02.4 + 2b (3) Bảo toàn Cl —> nAgCl = 1,2 + 2d Bảo toàn electron: 2a + c + d = 8(2b + 2c – 0,24) + 8(0,12 – b) + 0,02.3 + nAg —> nAg = 2a – 8b – 15c + d + 0,9 —> m↓ = 143,5(2d + 1,2) + 108(2a – 8b – 15c + d + 0,9) = 224,6 (4) Giải hệ (1)(2)(3)(4): a = 0,34 b = 0,06 c = 0,08 d = 0,16 —> %Mg = 17,03%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP