Hỗn hợp X gồm hai anđehit Đốt cháy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai anđehit. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X Thu được 0,3 mol O2 .mặt khác, nếu cho 0,25 mol X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 0,9 mol Ag. Tìm công thức hai chất X? A:HCHO và Hoc-CHO. B:HCHO và CH3CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chép đề cẩn thận hơn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP