Đốt cháy hoàn toàn 4 48 lít đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp M gồm hai hidrocacbon cần dùng vừa đủ 11,76 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thu được 29,55 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 7,85 gam. Xác định công thức của hai hidrocacbon trong M.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nM = 0,2 và nO2 = 0,525 Đặt a, b là số mol CO2 và H2O Δm = 44a + 18b – 29,55 = -7,85 Bảo toàn O —> 2a + b = 0,525.2 —> a = 0,35 và b = 0,35 —> Số C = nCO2/nM = 1,75 —> M chứa CH4 Số H = 2nH2O/nM = 3,5 —> M chứa C2H2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP