Sau khi nung 9 4 gam Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sau khi nung 9,4 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sau khi nung 9,4 gam Cu(NO3)2 ở nhiệt độ cao được 6,16 gam chất rắn. 1. Tính hiệu suất phản ứng 2. Tính % theo thể tích của các khí trong hỗn hợp thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu(NO3)2 = 0,05 2Cu(NO3)2 —> 2CuO + 4NO2 + O2 x……………………………….2x…….0,5x —> m khí = 2x.46 + 32.0,5x = 9,4 – 6,16 —> x = 0,03 —> Hiệu suất H = x/0,05 = 60% nNO2 : nO2 = 4 : 1 —> %nNO2 = 80% và %nO2 = 20%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP