Trộn V lít dung dịch HCOOH có pH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn V lít dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn V lít dung dịch HCOOH có pH = 3 với V lít dung dịch NaOH có pH = 11 thu được dung dịch X. Dung dịch X có môi trường: A. Bazo. B. Axit. C. Trung tính. D.Lưỡng tính

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
pH = 3 —> [H+] = 0,001 Do HCOOH điện ly yếu nên nHCOOH > 0,001V pH = 11 —> [OH-] = 0,001 Do NaOH điện ly hoàn toàn nên nNaOH = 0,001V Như vậy khi pha trộn hai dung dịch thì thu được X chứa HCOONa và HCOOH dư Nếu 2 chất trong X có nồng độ bằng nhau hoặc chênh lệch không nhiều thì X có tính axit.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP