Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho tan hoàn toàn 58...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0,15 mol NO, 0,05 mol N2 và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, khối lượng muối khan thu được là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
m muối = m kim loại + mNO3- = 58 + 62(0,15.3 + 0,05.10) = 116,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP