Chỉ dùng dung dịch phenolphtalein nhận biết các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chỉ dùng dung dịch p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chỉ dùng dung dịch phenolphtalein nhận biết các chất sau: a) 5 dung dịch: Na2SO4, H2SO4, MgCl2, BaCl2, NaOH b) 5 dung dịch: NaOH, NaCl, HCl, H2SO4, BaCl2. dainguyen sửa câu hỏi 14.10.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP