T là este thuần chức mạch hở được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon T là este thuần chức...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
T là este thuần chức mạch hở được tạo bởi glixerol và ba axit X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn 19,52 gam hỗn hợp P chứa X, Y, Z, T cần dùng 0,92 mol khí O2. Nếu lấy 0,168 mol P cho qua dung dịch nước Br2 dư thì thấy có 0,364 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác lấy 29,28 gam P cho vào 760 ml dung dịch KOH 1M thì thấy KOH dư 0,4 mol, cô cạn dung dịch đem chất rắn nung nóng trong CaO thu được hỗn hợp hidrocacbon Q. Biết rằng lượng axit có trong 29,28 gam P có thể phản ứng tối đa với 0,12 mol Br2. Các phản ứng hoàn toàn, tỉ khối của Q so với hidro có giá trị gần nhất với A. 12 B. 14 C. 16 D. 20

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP