Đốt cháy 4 48 lít hỗn hợp M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 4,48 lít hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 4,48 lít hỗn hợp M gồm ankan X và ankin Y cần dùng vừa đủ 11,2 lít O2. Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2, kết thúc phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng tăng 0,7 gam. Biết các thể tích khí đo ở đktc. Xác định công thức phân tử của X và Y?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol CO2 và H2O Δm = 44a + 18b – 19,7 = 0,7 Bảo toàn O —> 2a + b = 0,5.2 —> a = 0,3 và b = 0,4 X: CnH2n+2 (x mol) Y: CmH2m-2 (y mol) nM = x + y = 0,2 nCO2 = nx + my = 0,3 nH2O = x(n + 1) + y(m – 1) = 0,4 —> x = 0,15 và y = 0,05 —> nCO2 = 0,15n + 0,05m = 0,3 —> 3n + m = 6 Do n ≥ 1 và m ≥ 2 nên n = 1 và m = 3 là nghiệm duy nhất X là CH4 Y là C3H4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP