Rót từ từ dung dịch chứa a mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Rót từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Rót từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3 thu được (a+b)/7 mol khí CO2 và dung dịch X. Hấp thụ a mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 và b mol NaOH thu được dung dịch Y. Tổng khối lượng chất tan trong 2 dung dịch X và Y là 59,04gam. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Y thu được m1 gam kết tủa. Giá trị của m1 là A. 15,76 B. 19,70 C. 23,64 D. 29,55 vietvivu124 trả lời 13.10.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
HCl + Na2CO3 —> NaHCO3 + NaCl b………..b……………….b HCl + NaHCO3 —> NaCl + CO2 + H2O a-b…….a+b a-b……..a-b…………………a-b 0…………2b —> nCO2 = a – b = (a + b)/7 (1) X chứa NaCl (a mol) và NaHCO3 dư (2b mol) —> mX = 58,5a + 84.2b Theo (1) thì a > b —> NaOH đã phản ứng hết. Bảo toàn khối lượng: mY = 62a + 106a + 40b – 18b = 168a + 22b mX + mY = 58,5a + 84.2b + 168a + 22b = 59,04 (2) (1)(2) —> a = 0,16 & b = 0,12 Dung dịch Y chứa CO32- (x); HCO3- (y); Na+ (2a + b = 0,44) Bảo toàn điện tích: 2x + y = 0,44 Bảo toàn C: x + y = a + a = 0,32 —> x = 0,12 & y = 0,2 Vậy nBaCO3 = x = 0,12 —> mBaCO3 = 23,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP