Thủy phân hoàn toàn 0 1 mol peptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở trong dung dịch NaOH đun nóng thu được (m + 22,2) gam muối natri của các α -aminoaxit (đều chứa 1 nhóm –NH2 và một nhóm – COOH). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch HCl dư, đun nóng thu được (m + 30,9) gam muối. X thuộc loại peptit nào sau đây? A. heptapeptit. B. pentapeptit. C. tetrapeptit. D. hexapeptit.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt X là An An + nNaOH —> Muối + H2O 0,1…….0,1n………………..0,1 —> m + 22,2 = mX + 40.0,1n – 0,1.18 —> m – mX = 4n – 24 (1) An + (n – 1)H2O + nHCl —> Muối 0,1….0,1(n – 1)……..0,1n —> m + 30,9 = mX + 18.0,1(n – 1) + 36,5.0,1n —> m – mX = 5,45n – 32,7 (2) (1) & (2) —> n = 6 —> X là hexapeptit

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP