Thủy phân hoàn toàn m gam pentapeptit M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn m gam pentapeptit M mạch hở, thu được hỗn hợp X gồm hai α-amino axit X1 và X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trên cần dùng vừa đủ 2,268 lít O2 (đktc), chỉ thu được H2O, N2 và 1,792 lít CO2 (đktc). Tìm giá trị của m là A. 2,295. B. 1,935. C. 2,806. D. 1,806.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2n+1NO2 + (1,5n – 0,75)O2 —> nCO2 + (n + 0,5)H2O + 0,5N2 nO2 = 0,10125 & nCO2 = 0,08 —> n = 3,2 —> nX = 0,08/n = 0,025 5X —> M + 4H2O 0,025……….0,02 —> mM = mX – mH2O = 1,935

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP