Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hoá hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất béo no, mạch hở X, thu được m + 0,28 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối trên, thu được Na2CO3, H2O và 10,864 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là A. 8,16. B. 8,62. C. 8,52. D. 8,34.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(RCOO)3C3H5 + 3NaOH —> 3RCOONa + C3H5(OH)3 x……………………..3x…………….3x……………..x Bảo toàn khối lượng: m + 40.3x = m + 0,28 + 92x —> x = 0,01 —> nRCOONa = 0,03 —> nNa2CO3 = 0,015 Bảo toàn C —> nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,5 Muối có dạng CnH2n-1O2Na —> Số C = n = nCO2/n muối = 50/3 —> m muối = 8,62 gam —> m = 8,62 – 0,28 = 8,34

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP