Trong cấu hình electron nguyên tử của nguyên...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong cấu hình elect...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố kim loại A có 1 electron độc thân (trạng thái cơ bản). Số lớp electron gấp 2 lần số phân lớp electron lớp ngoài cùng. Hãy xác định nguyên tử của nguyên tố kim loại A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Kim loại A có 1 electron độc thân —> Kim loại nhóm I (ns1) hoặc nhóm III (ns2np1) + Nếu A có cấu hình ngoài cùng ns1 —> Lớp ngoài cùng có 1 phân lớp —> A có 2 lớp —> 1s2 2s1: Li + Nếu A có cấu hình ngoài cùng ns2np1 —> Lớp ngoài cùng có 2 phân lớp —> A có 4 lớp —> 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 (Ga)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP