Phân tử khối của một pentapeptit bằng 373...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phân tử khối của một...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phân tử khối của một pentapeptit bằng 373. Biết pentapeptit này được tạo nên từ một amino axit mà trong phân tử chỉ có chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Phân tử khối của amino axit này là A. 57,0. B. 89,0. C. 60,6. D. 75,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M peptit = 5M – 18.4 = 373 —> M = 89

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP