Cho 0 125 mol α-amino axit A tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,125 mol α-amin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,125 mol α-amino axit A tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 35,575 gam rắn khan. E là tetrapeptit A-B-A-B (B là α-amino axit no chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 8,92 gam E bằng lượng oxi vừa đủ thu được CO2, H2O và N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 21,24 gam. B là A. Glyxin B. Valin C. Alanin D. α-amino butanoic

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dung dịch Y chứa: (NH2)xR(COO-)y: 0,125 Cl-: 0,2 Na+: 0,45 Bảo toàn điện tích —> y = 2 m muối = 0,125(R + 16x + 88) + 0,2.35,5 + 0,45.23 = 35,575 —> R + 16x = 57 —> R = 41 và x = 1 —> A là Glu (C5H9NO4) B là CnH2n+1NO2 —> E có dạng C2n+10H4n+14N4O9 C2n+10H4n+14N4O9 + O2 —> (n + 5)CO2 + (2n + 7)H2O + 2N2 Với nE = 8,92/(28n + 334) và mCO2 + mH2O = 21,24 —> n = 4 Vậy B là ∝ – amino butanoic

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP