X Y là hai hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai hợp chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử dạng C2HnOm. Hiđro hóa hoàn toàn a mol X cũng như a mol Y đều cần dùng a mol H2 (Ni, t0) thu được hai chất hữu cơ tương ứng X1 và Y1. Lấy tòan bộ X1 cũng như Y1 tác dụng với Na dư, đều thu được a mol H2. Nhận định nào sau đây là sai? A. 1 mol X cũng như 1 mol Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) đều thu được 2 mol Ag. B. Trong phân tử X cũng như Y đều chứa một nguyên tử hiđro (H) linh động. C. Trong phân tử X, Y đều có một nhóm -CH2-. D. Ở điều kiện thường, X1 và Y1 đều hòa tan Cu(OH)2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = nY = a —> nX1 = nY1 = a X1, Y1 + Na —> a mol H2 nên X1, Y1 có 2 nhóm chức tác dụng được với Na X là OHC-COOH, X1 là HO-CH2-COOH Y là OHC-CH2OH, Y1 là HO-CH2-CH2-OH Nhận định C sai.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP