Hỗn hợp A gồm đipeptit mạch hở X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm đipept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (tỉ lệ mol X:Y = 1:3). Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 18,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol A, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua Ba(OH)2 dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của mlà A. 325,05. B. 165,00. C. 265,95. D. 135,00.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đipeptit X có dạng CnH2nN2O3 —> nCO2 = nH2O = 0,05n —> 44.0,05n + 18.0,05n = 18,6 —> n = 6 Vậy amino axit là Ala. Trong 0,2 mol A chứa Ala2 (0,05 mol) và Ala3 (0,15 mol) —> nCO2 = 0,05.6 + 0,15.9 = 1,65 —> mBaCO3 = 325,05 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP