Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 1 mol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no, mạch hở A và 2 mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hay 4 mol NaOH. Ðốt a gam hỗn hợp X cần 22,848 lít khí O2 (ở đktc) thu được 5,376 lít N2 (đktc). Nếu cho a gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được bao nhiêu gam muối? A. 89,68. B. 55,24. C. 75,52. D. 53,28.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Từ tỷ lệ phản ứng với HCl và NaOH —> A có 2N và B có 1N và 4O —> N trung bình = (1.2 + 2.1)/3 = 4/3 và số O trung bình = (1.0 + 2.4)/3 = 8/3 Độ không no trung bình = (1.0 + 2.2)/3 = 4/3 Công thức chung của A: CnH2n+xN2xO4x với x = 2/3 CnH2n+xN2xO4x + (1,5n – 1,75x)O2 —> nCO2 + (n + x/2)H2O + xN2 Với nO2 = 1,02 và nN2 = 0,24 —> n = 8/3 nA = 0,36 —> mA = 0,36.(298/3) = 35,78 gam nHCl = nN = 0,48 —> m muối = mA + mHCl = 53,28 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP