Cho este E đơn chức mạch hở phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho este E đơn chức,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho este E đơn chức, mạch hở, phân tử có không quá 2 liên kết pi. Đốt cháy hoàn toàn E cần vừa đủ 7a mol O2, thu được 6a mol CO2. Mặt khác, m gam E tác dụng hoàn toàn với 0,15 lít dung dịch KOH 1,4M thu được dung dịch F. Cô cạn dung dịch F thu được 19,32 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 10,80 B. 19,32 C. 15,84 D. 9,99

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CxHyO2 + (x +y/4 -1)O2 → xCO2 + y/2H2O …………………….7a…………….6a —> 7ax = 6a(x +y/4 -1) —> 2x – 3y = -12 —> x = 3, y = 6 là thỏa mãn. X là C3H6O2, chất rắn gồm RCOOK và KOH dư có tổng số mol là 0,21 —> M rắn = 92 —> CH3COOK (0,18) và KOH dư (0,03) —> mX = 15,84

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP