Hỗn hợp X chứa hai este đều no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa hai este đều no, đơn chức, mạch hở. Hỗn hợp Y chứa hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của glyxin. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 1,27 mol O2, thu được CO2, N2 và 19,08 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0,2 mol hỗn hợp Z gồm hai ancol có tỉ khối so với He bằng 12,9 và hỗn hợp T chứa ba muối. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong T là A. 10,47% B. 11,64% C. 15,70% D. 17,46%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MZ = 51,6 —> Z là CpH2p+2O với p = 2,4 nX = nZ = 0,2 E chứa: CnH2nO2: 0,2 mol CmH2m+1NO2: a mol nO2 = 0,2(1,5n – 1) + a(1,5m – 0,75) = 1,27 nH2O = 0,2n + a(m + 0,5) = 1,06 Giải hệ được: a = 0,08 0,2n + am = 1,02 —> 0,2n + 0,08m = 1,02 —> 10n + 4m = 51 Do p = 2,4 và sản phẩm chỉ có 3 muối (tức 2 este cùng gốc axit) nên n chỉ lấy các giá trị 3,4; 4,4; 5,4… và m > 2 —> n = 3,4 và m = 4,25 là nghiệm duy nhất. Vậy muối gồm có: HCOONa: 0,2 mol C4H8NO2Na: 0,06 mol C5H10NO2Na: 0,02 mol —> % = 11,64%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP