Hỗn hợp A gồm ba axit hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm ba axi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm ba axit hữu cơ X, Y, Z đều đơn chức mạch hở, trong đó X là axit không no, có một liên kết đôi C=C; Y và Z là hai axit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp (MY < MZ). Cho 46,04 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B, thu được chất rắn khan D. Đốt cháy hoàn toàn D bằng O2 dư, thu được 48,76 gam Na2CO3; 44,08 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Xác định các chất X, Y, Z.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,46 —> nNaOH = 0,92 A gồm: X: CnH2n-2O2 (x mol) Y, Z: CmH2mO2 (y mol) nA = x + y = 0,92 mA = x(14n + 30) + y (14m + 32) = 46,04 D gồm CnH2n-3O2Na (x) và CmH2m-1O2Na (y) —> mCO2 + mH2O = 44(nx + my – 0,46) + 18(nx – 1,5x + my – 0,5y) = 44,08 Giải hệ trên được: x = 0,1 y = 0,82 nx + my = 1,2 —> 0,1n + 0,82m = 1,2 —> 5n + 41m = 60 Do n ≥ 3 và m > 1 nên n = 3 và m = 45/41 là nghiệm duy nhất X là CH2=CH-COOH Y là HCOOH Z là CH3COOH

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP