Một loại phân kali chứa 59 6% KCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại phân kali c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại phân kali chứa 59,6% KCl, 34,5% K2CO3 về khối lượng, còn lại là SiO2. Độ dinh dưỡng của loại phân bón trên là: A. 61,1. B. 49,35. C. 50,7. D. 60,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lấy 100 gam phân —> mKCl = 59,6 gam và mK2CO3 = 34,5 gam nKCl = 0,8 nK2CO3 = 0,25 Bảo toàn K —> nK2O = 0,65 —> %K2O = 0,65.94/100 = 61,1%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP