Cho 25 12 gam hỗn hợp gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 25,12 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 25,12 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng, dư thấy thoát ra 0,12 mol khí H2; đồng thời thu được dung dịch X có chứa 50,69 gam muối. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Giá trị gần nhất của m là A. 165. B. 160. C. 155. D. 150.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp thành Fe (a mol) và O (b mol) —> 56a + 16b = 25,12 nH2 = 0,12 và nH2O = b —> nHCl phản ứng = 2b + 0,24 —> m muối = 56a + 35,5(2b + 0,24) = 50,69 —> a = 0,36 và b = 0,31 nHCl dư = 4nNO = 0,18 Bảo toàn Cl —> nAgCl = 2b + 0,24 + 0,18 = 1,04 Bảo toàn electron —> 3a = 2b + 2nH2 + 3nNO + nAg —> nAg = 0,085 —> m↓ = mAgCl + mAg = 158,42

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP