Nhúng một thanh Fe nặng 100 gam vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng một thanh Fe n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng một thanh Fe nặng 100 gam vào 500ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 0,08M và Ag2SO4 0,004M. Giả sử tất cả Cu, Ag thoát ra đều bám vào Fe. Sau 1 thời gian lấy Fe ra cân lại được 100,48 gam. a) Tính khối lượng chất rắn A bám trên thanh Fe. b) Hòa tan chất rắn A bằng HNO3 đặc. Có bao nhiêu lít khí màu nâu bay ra. c) Cho toàn bộ lượng khí trên hấp thụ hoàn toàn vào 500ml dung dịch NaOH 0,2M. Tính nồng độ mol của các chất sau phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng thanh Fe tăng 100,48 – 100 = 0,48 gam nCuSO4 = 0,04 nAg2SO4 = 0,002 Ag2SO4 + Fe —> FeSO4 + 2Ag 0,002……0,002……………….0,004 Δm = 0,004.108 – 0,002.56 = 0,32 < 0,48 nên còn phản ứng nữa: CuSO4 + Fe —> FeSO4 + Cu x………….x…………………..x Δm = 64x – 56x = 0,48 – 0,32 —> x = 0,02 —> mA = mAg + mCu = 1,712 b. A với HNO3 đặc, bảo toàn electron: nNO2 = nAg + 2nCu = 0,044 —> V = 0,9856 c. 2NO2 + 2NaOH —> NaNO2 + NaNO3 + H2O 0,044……..0,1 0,044……..0,044…….0,022……..0,022 0…………..0,056 CM NaNO3 = CM NaNO2 = 0,044M CM NaOH dư = 0,112M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP