A là tripeptit Ala-Glu-X và B là pentapeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A là tripeptit Ala-G...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A là tripeptit Ala-Glu-X và B là pentapeptit Gly-Ala-X-Lys-Glu (X là α-aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp E chứa A, B cần dùng 450 ml dung dịch NaOH 2M thu được 95,85 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo của X là. A. NH2-CH2-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)COOH C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol của A, B —> nE = a + b = 0,2 nNaOH = 4a + 6b = 0,9 —> a = 0,15 và b = 0,05 Muối thu được chứa: NH2-CH2-COONa: 0,05 NH2-CH(CH3)-COONa: 0,2 NH2-C3H5(COONa)2: 0,2 (NH2)2C5H9-COONa: 0,05 NH2-R-COONa: 0,2 m muối = 95,85 —> R = 28 —> X là Ala

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP