Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 2 hidrocacbon A ,B . Sản phẩm thu được lần lượt cho qua bình (1) đựng H2SO4 đặc , khối lượng bình tăng 3,24 gam, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư , tạo thành 16 gam chất rắn. Xác định CTPT của hidro cacbon . Biết rằng số mol của A ,B có trong hỗn hợp bằng nhau và số mol CO2 được tạo ra từ phản ứng cháy của A và B bằng nhau..
Giúp em vs ạ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n CO2 = 0,16 mol
m tăng = m H2O
=> n H2O= 0,18
Do có n CO2 = nhau
=> có cùng số C
Do số mol = nhau
1 anken 1 ankan

CnH2n+2 + (3n+1/2)O2 -> nCO2 + (n+1)H2O
CnH2n + 3n/2O2 -> nCO2 + nH2O
Số mol A=B=a mol
Ta có 2an=0,16
an+a+an=0,18
=> a=0,02
=> n=4
=> C4H8 và C4H10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP