Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn...

Chương 1: Sự Điện Li )Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Na và...

0
Chương 1: Sự Điện Li

)Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Na và BaO vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,085 mol khí H2 . Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,03 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl vào Y, thu được 3,11 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 7,43 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Giá trị của m là

A. 2,79. B. 3,60. C. 3,76. D. 6,50.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Giải: đặt a,b,c lần lượt là số mol của Al, Na, BaO

nH2= 1,5a+ 0,5b = 0,085 <1>

Kết tủa gốm Al(OH)3: x(mol) và BaSO4 : c (mol)

Nên ta co 78x + 233c =3,11 <2>

Dung dịch X chứa : SO4 2- : 0,03 – c (mol); Cl- : 0,1(mol); Na+ :b(mol), Al3+ : a-x(mol)

Bảo toàn điện tích: 3(a-x) + b = 2(0,03-c) + 0,1 <3>

mmuối =27(a-x)+23b+96.(0,03-c)+ 0,1.35,5=7,43 <4>

Giải <1>, <2>, <3>, <4>, ta được: a=0,04, b=0,05, c=0,01, x=0,01

Suy ra mX = 3,76g. Chọn C

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP