Trộn 24g Fe2O3 với 10 8g Al rồi...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Trộn 24g Fe2O3 với 10,8g Al rồi nun...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Trộn 24g Fe2O3 với 10,8g Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí).Hỗn hợp thu đc sau phản ứng đem hòa tan vào dug dịch NaOH dư thu đc 5,376 lít khí ở ĐKC.Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nAl=0,4 mol ,nFe2O3=0,15 mol
Fe2O3+2Al->Al2O3+2Fe
Al+NaOH+H2O=>NaAlO2+(3/2)H2
=>nH2=0,24 mol,nAl (ban đầu)=0,4 mol ,=>nAl (tham gia p/u)=0,24 mol=>nFe2O3=0,12 mol
=>H=(0,12/0,15)100%=80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP