Thủy phân 4 24 gam hỗn hợp X...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân 4,24 gam hỗn hợp X gồm hai este A và...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân 4,24 gam hỗn hợp X gồm hai este A và B chỉ chứa một loại nhóm chức (MA < MB) cần vừa đúng 60 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được muối của một axit hữu cơ E và hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Cho toàn bộ lượng ancol này tác dụng với 2,3 gam Na thu được 4,86 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

  • A. Tỉ lệ mol giữa A và B trong hỗn hợp X là 1 : 3.
  • B. Tỉ lệ mol A : B trong hỗn hợp X là 1 : 2.
  • C. E có phần trăm khối lượng C là 34,62%.
  • D. Trong X có propan−1−ol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Do 2 ancol đơn chức ⇒ nNaOH = nAncol = 0,06 mol
Khi phản ứng với Na ⇒ mrắn = mRONa + mNa dư ⇒ MRONa = 65,67 ⇒ R = 26,67
⇒ 2 ancol đồng đẳng kế tiếp là CH3OH và C2H5OH với số mol lần lượt là x và y
⇒ x + y = 0,06 mol và mRONa = 54x + 68y = 4,86 – 0,04 × 23 = 3,94 g
⇒ x = 0,01; y = 0,05 mol
+/ Nếu este là đơn chức ⇒ Đó là RCOOCH3 0,01 mol; RCOOC2H5 0,05 mol
⇒ R = 0 ⇒ L
+/ Nếu este 2 chức thì do MA B là R(COOC2H5)2 0,025 mol
⇒ A có thể là R(COOCH3)2 hoặc R(COOCH3)(COOC2H5)
+ Nếu A là R(COOCH3)2 ⇒ nA = 0,005 mol ⇒ R = 0
Nhưng không có đáp án thỏa mãn
+ Nếu A là R(COOCH3)(COOC2H5) ⇒ nA = 0,01 mol; nB = 0,02 mol ⇒ R = 0
⇒ Tỉ lệ mol A : B = 1 : 2 ⇒ Có đáp án thỏa mãn.

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP