Xà phòng hoá hoàn toàn 89 gam chất...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hoá hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hoá hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá trị của m là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nNaOH = 3n glixerol = 0,3.
Bảo toàn khối lượng: m = 89 + 0,3 × 40 - 9,2 = 91,8g.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP